TR | EN

Network Sistemleri için 10 anahtar Soru ve Cevapları

Yapısal kablolama(Network sistemleri) projelerinizi daha iyi anlayabilmek için müşterilerinize sorabileceğiniz 10 anahtar soru:

1 – Kaç adet RJ 45 data prizi gerekmektedir?

Kullanacağınız patch panele karar verebilmek için projedeki RJ 45 data prizi sayısını kesin olarak öğrenin.Data prizi sayısına gore patch panel sayısı ortaya çıkar.Örnek 48 adet data prizinin olduğu bir işletmede 24 portlu patch panellerden 2 adet kullanılır.

2 – Nasıl bir performans beklenmektedir?

Yapılacak projede kullanıcının veya karar verici mekanizmanın nasıl bir performans beklediği önemlidir. Bilindiği üzere Cat5e 100MHz – Cat6 250MHz – Cat6a 500MHz – Cat7 600MHz bant genişliği performansına sahiptir.Bu bağlamda konular için Cat5e, işletmeler için Cat6 ve büyük çaplı kuruluşlar, data center vb alanlar için Cat6a veya Cat7 tercih edilebilir.

3 – Kaynaklar nereye yerleştirilecek?

Server veya PABX gibi kaynakların yerleşimi, genel dağıtım panosunun yerini belirleyecektir. Eğer kaynaklar farklı yerlere yerleştirilmişse kablolamayı azaltmak için genel dağıtım panosunu PABX’e yakın bir yere yerleştirin. Yeni bir binada, müşterinize kolay kullanım sağlamak için kaynakların ve dağıtım panosunun birlikte ana kumanda odasına konulmasın tavsiye ediniz. Ayrıca müşterinize bir kontrol sistemi kurmasını da öneriniz.

4 - Binalar arası veya iki kat arası bağlantılarda (dikey kablolama) ne tip kablo kullanılmalıdır?

İki durumda da kullanılan kablo, bakır ya da fiber optik olabilir. Seçim farklı binalar arasındaki uzaklığa bağlı olduğu kadar patch panel sayısına ve yerine de bağlıdır. Binalar arası bağlantı da, fiber optik kablolar tercih edilir: Altyapının büyüklüğü (kapsayacağı alan) ve sistemde değişiklik olasılığı (iletim süresi, ekstra kullanıcılar) seçimi belirleyen etkenlerdir.

5 – Yatay kablolamada ne tip kablo kullanılmalıdır?

Kat seviyesinde olan kablolamaya yatay kablolama denir.Patch paneli RJ45 data prizine bağlar.Kablo seçimi elektromanyetik girişimin oluşturduğu parazitlere karşı ihtiyaç duyulan korumaya bağlıdır.

UTP : En çok kullanılan maliyeti düşük kablo türüdür.Parazitlerin bulunmadığı ortamlarda tercih edilebilir.Ekranlanmamış kablo türüdür yani parazit koruması için ek koruma katmanı yoktur.

F/UTP : Parazitleri azaltmak için koruyucu bir ekranı vardır.Bu ekran 4 çift yani 8 damarı saran bir koruyucu katmandır.Avrupadaki tesisatların % 30 da bu kablo türü kullanılır.

SF/UTP : Kablo çiftlerin tek tek ekranlandığı kablo türüdür. Yoğun parazit ve elektromanyetik etkilerin olduğu yerlerde tercih edilir. Bu ekranlama türünde her per yani çift ayrı ayrı koruma katmanı ile kaplanır.Ayrıca FTP kabloda olduğu gibi birde genel koruma ekranlaması ayrıca vardır.

6 – Binayı tesisatı etkileyen özel durumlar

Yeni bir bina mı, yoksa yenilenen bir bina mı? Patch panelleri sisteme en başarılı şekilde entegre etmek için mimari planların veya mevcut alanların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Sistem odasının yeri, (eğer panel gözüküyor ise) estetik kaygılar ya da binaya giriş-çıkış olasılığı seçiminizi etkiler. Prizler arasındaki mesafe ve patch paneli de panelin yerleştirilmesinde belirleyici bir etkendir.

7 – Her çalışma noktası için kaç data prizi gereklidir?

Her çalışma ünitesi için en az 2 adet RJ 45 priz gerekmektedir: Biri telefon, biri bilgisayar için olmalıdır. Faks makinasının veya yazıcının olduğu durumlarda üçüncü veya dördüncü bir priz de eklenmelidir. RJ 45 prizlerle beraber minimum 4 adet topraklı priz gerekmektedir. Kesintisiz bir güç kaynağı bağlandıysa bunlardan en az bir tanesi UPS prizi olmalıdır. Priz adetlerini, bazı mekanlar için (toplantı ve konferans odaları, telefon dağıtım panosu, vs.) arttırmak gerekebilir.

8 – Ne çeşit işaretlemeye ihtiyaç duyulmaktadır?

Patch paneller ve RJ 45 data prizler, dağıtımı kolaylaştımak için işaretlenmelidir. Belli durumlarda, kablolarda da etiketleme yapmak gerekir.Bu işaretlemedeki amaç herhangi bir arıza durumda data prizinin bağlı olduğu patch paneli hızlı ve doğru tespit etmektir.

9 – Herhangi bir alanda yenilik olasılığı var mı?

Yapılacak olan yapısal kablolamda ileriye yönelik değişiklik veya yenileme olacağı varsayılan yerlerde data kablolamasıda bu duruma gore yapılmalıdır.Örneğin ekstra eklenecek bir masa veya oda için yedek data ve telefonları çekilmelidir.Ayrıca patch panel kısmında da yedek çıkışlar boş bırakılmalıdır.

10 – Test yapılması isteniyormu?

Yapılacak kurulum için performans testleri talep edilmesi durumda belli noktalarda test uçları bırakılmalı ve bu noktalar sadece test amacı ile kullanılmalıdır.

Aşağıdaki konulardan birini mi arıyorsunuz?

Çözümler

Katalog / Broşür

Nereden Satın Alabilirim?

Online Eğitim